Neidio i'r prif gynnwy

Gweminar 'Dementia a'r Iaith Gymraeg' - 25ain o Ionawr, 12-2yp

Gwahoddir staff a'r cyhoedd i fynychu gweminar rhithwir rhad ac am ddim o'r enw 'Dementia a'r Iaith Gymraeg' ar y 25 ain o Ionawr am 12:00yb tan 14:00yp. Mae’r gweminar yma gan y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia yn trafod effaith dementia a’r Gymraeg.

Mae cyflwyniadau yn cynnwys:

  • Datod: Profiadau unigolion o ddementia wedi'i olygu gan Beti George, wedi'i gyflwyno gan Beti George
  • Diweddariad ar waith y Gr┼Áp Iaith Gymraeg a Dementia ar Gynllun Gweithredu Dementia i Gymru, a gyflwynwyd gan Huw Owen
  • Dilysu'r Asesiad Dementia Iaith Gymraeg, a gyflwynwyd gan Catrin Jones
  • Dilysu asesiadau niwroseicolegol clinigol ar gyfer siaradwyr Cymraeg, wedi'u cyflwyno gan Hanna Thomas
  • Effaith Iaith a Diwylliant ar lesiant preswylwyr cartrefi gofal sy’n byw gyda Dementia, a gyflwynir gan Connor Martin
  • O Fore' Tan Nos, wedi'i chyflwyno gan Angharad Higgins

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, dilynwch y ddolen: https://www.cadr.cymru/cy/event-info.htm?id=267

Sylwch y bydd y gweminar yn cael ei gynnal ar Zoom. Bydd angen i weithwyr y Bwrdd Iechyd gael caniatâd yr adran TG ymlaen llaw.

Darperir cyfieithu ar y pryd trwy gydol y cyflwyniadau.