Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth diweddaraf am y brechlyn- wythnos yn dechrau 11 Ionawr 2021

Ers lansio'r brechlyn Covid, mae'r tîm ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi bod yn gweithio'n ddiflino ar y rhaglen frechu fwyaf a welsom yn ystod ein hoes. Hyd yn hyn ar draws Gwent, rydym wedi brechu dros 15,000 o bobl.

Hyd yma, rydym wedi brechu'r holl breswylwyr o 34 allan o 94 o gartrefi gofal i oedolion hŷn a holl staff cartrefi gofal o 63 o'r 94 o gartrefi gofal i oedolion hŷn ledled Gwent. Rydym wedi brechu dros 3,000 dros 80 oed a thros 5,000 o staff rheng flaen.

Yr wythnos diwethaf, agorwyd ein hail ganolfan frechu yn Nhŷ Penallta ym mwrdeistref Caerffili. Yr wythnos hon, mae gennym gyflenwad o 9,675 dos o frechlyn. Yr ydym yn gweithio ar gynlluniau i agor dwy ganolfan frechu ychwanegol yng Nglynebwy, a fydd ar agor Ddydd Iau a Dydd Gwener, a'r Fenni, a fydd yn agor dros y penwythnos. Yr wythnos hon, bydd Tŷ Penallta ar agor ar Ddydd Mawrth a Dydd Mercher. Mae pob canolfan brechu yn gweithio ar sail apwyntiad yn unig a chysylltir â phobl os gofynnir iddynt gael eu penodi. Rydym hefyd yn gweithio gyda Meddygfeydd Teulu a fydd yn dechrau brechu pobl dros 80 oed o'r wythnos nesaf ac rydym eisoes wedi ein helpu i frechu rhai o'n preswylwyr cartrefi gofal.

Byddwn yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi, ond oherwydd nifer o ffactorau amrywiol, fel nifer y dosau y dyrennir i ni, gall cynlluniau newid ar fyr rybudd.

Hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus a gyda'n gilydd byddwn yn helpu i ddiogelu Gwent.

O 11 Ionawr, bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi ffigurau brechu dyddiol ar eu gwefan.

I gael rhagor o wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin am ddarparu, cymhwysedd a diogelwch y brechlyn, ewch i: http://ow.ly/kYyv50D5vR3