Hwb Gymorth 'Ar Ôl COVID'

Mae Asthma UK a Sefydliad Ysgyfaint Prydain wedi ymuno i greu Hwb Gymorth ôl-COVID. Mae hon yn ffynhonnell wybodaeth a chefnogaeth i unrhyw un sy'n gwella ar ôl COVID-19, p'un a oeddech chi yn yr Ysbyty neu'n aros gartref. I gyrchu'r wybodaeth hon, ewch i: https://www.post-covid.org.uk/

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn casglu straeon am gleifion ardraws Gwent, yn siarad am eu taith COVID, i helpu i godi ymwybyddiaeth a darparu cefnogaeth i eraill sy'n gwella, neu sydd ag aelodau o'r teulu'n gwella ar ôl COVID-19.

Nid ydych chi ar eich pen eich hun.