Neidio i'r prif gynnwy

Llifogydd Bloc E - Ysbyty Brenhinol Gwent

Dydd Mercher 12 Ebrill 2023

Byddwch yn ymwybodol bod Bloc E yn Ysbyty Brenhinol Gwent wedi dioddef llifogydd.

Y gwasanaethau sy'n gweithredu yn y maes hwn yw Offthalmoleg a Chlust, Trwyn a Llwnc (ENT). Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio i leihau unrhyw darfu ar wasanaethau. Fodd bynnag, efallai y bydd angen aildrefnu a/neu adleoli rhai apwyntiadau clinig.

Cysylltir yn uniongyrchol â'r holl gleifion yr effeithir arnynt.

Oherwydd natur y difrod mae gennym swyddogaethau swyddfa gyfyngedig yn yr ardal. Felly, dim ond ar gyfer ymholiadau brys y dylech gysylltu â'r adran.

Cysylltir ag unrhyw gleifion sy'n aros am ganlyniadau prawf cyn gynted â phosib.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.