Neidio i'r prif gynnwy

Llyfr Gofalwyr Ifanc Newydd yn Addysgu Darllenwyr Bod Gofalu'n Cŵl!

Dydd Mercher 2 Mehefin 2021

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gofalwyr Gwent yn falch o gefnogi lansiad ei lyfr Gofalwyr Ifanc, Mae Gofalu'n Cŵl, i gydnabod wythnos Gofalwyr, a gynhelir rhwng 7fed a 13eg Mehefin 2021.

Mae'r llyfr, a ysgrifennwyd gan ofalwyr ifanc eu hunain, yn seiliedig ar brofiadau gofalwyr ifanc go iawn. Mae'r llyfr wedi'i osod mewn jyngl, lle mae parot ifanc, Jack, yn profi rhai cyfeiliornadau wrth edrych ar ôl ac amddiffyn ei chwaer fach, Thelma. Mae'r stori'n cyffwrdd â nifer o themâu; o gariad a gofal, i berygl, dewrder, derbyniad a chyfeillgarwch. Mae'r llyfr yn dangos nad yw gofalwyr ifanc ar eu pennau eu hunain a'i nod yw rhoi hyder iddynt gefnogi eu gilydd, ynghyd â'r neges bod bod yn wahanol yn beth da.

Mae Gofalwyr Ifanc yn darparu cyfraniad anhygoel i'r gymdeithas, ac yng Ngwent, maent yn awyddus i sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi ar draws gwahanol leoliadau yn eu rolau gofalu. Maent yn gweithio mewn partneriaeth â gofalwyr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Awdurdodau Lleol, y Cyngor Iechyd Cymunedol a'r Trydydd sector i gefnogi gofalwyr di-dâl o bob oed. Mae gofalwyr ifanc wedi bod yn frwdfrydig iawn wrth ddylunio a datblygu'r llyfr hwn, yn ogystal ag annog rhieni a gweithwyr proffesiynol eraill i ymuno hefyd.

Dywedodd cynrychiolydd o ofalwyr ifanc “Bydd y llyfr yn helpu gofalwyr ifanc, athrawon ac eraill i ddangos i bawb Mae Gofalu'n Cŵl. Nid oes rhaid i chi fod yn ofalwr ifanc i fwynhau'r llyfr hwn. Gall unrhyw un ei ddarllen a bydd yn eich helpu i feddwl am ofalwyr ifanc.”

Dywedodd Naheed Ashraf, Arweinydd Rhaglen Gofalwyr Rhanbarthol “Mae Gofalwyr Ifanc wedi bod yn anhygoel wrth ysgrifennu’r llyfr hwn. Stori fendigedig a thwymgalon gyda lluniau lliwgar. Stori gyda gwersi bywyd cudd a neges ystyrlon. Mae gofalu wir yn cŵl!“