Neidio i'r prif gynnwy

Mae plant ysgolion cynradd yn dweud diolch arbennig i nyrsys a bydwragedd

Ddoe (dydd Iau 27ain Mai), cawsom y pleser o groesawu dosbarth Blwyddyn 5 o Ysgol Gynradd St Andrew’s, Casnewydd i Ysbyty Brenhinol Gwent i gyflwyno rhoddion o ddiolch i’n nyrsys am yr holl waith caled y maent wedi’i wneud dros y flwyddyn ddiwethaf.

Ar hyn o bryd, mae'r dosbarth yn dysgu am nyrsys ac mae'r plant wedi bod yn brysur yn gwneud anrhegion i ddangos eu diolchgarwch am bopeth y mae ein nyrsys rhyfeddol yn ei wneud.

Ni allwn ddiolch digon i ddosbarth 5ED am fod mor garedig.

Yn ogystal â'u hymweliad, mae'r plant a'u hathrawon wedi cynhyrchu fideo anhygoel lle mae pob plentyn wedi recordio neges o ddiolch i'n nyrsys:  https://youtu.be/M6eIbpWK6hQ

Gellir cyrchu'r fideo hon gan y nyrsys a dderbyniodd yr anrhegion, gan fod un o'r anrhegion yn cynnwys cod QR y gall y nyrsys ei sganio a bydd yn rhoi dolen iddynt i'r fideo.

Gall y nyrsys a dderbyniodd yr anrhegion heddiw weld y neges fideo, mae un o'r anrhegion yn cynnwys cod QR y gall y nyrsys ei sganio a bydd yn rhoi dolen i'r fideo iddynt.

Dosbarthodd y plant roddion i’r nyrsys, a mwynhau sesiwn Holi ac Ateb byr gyda nhw, gan ofyn cwestiynau megis ‘pam oeddech chi eisiau bod yn nyrs?’ a ‘sut berson oedd eich claf cyntaf?’.

Yn ogystal â hyn, gwnaeth y plant ganu cân deimladwy wedi’i chyfansoddi ganddynt i ddiolch i’r staff. Diolch i ddosbarth 5ED am eich caredigrwydd a'ch haelioni!
 

Dywedodd Rhiannon Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, ‘Diolch am yr anrhegion hyfryd a wnaethoch i’n staff ac am y ffilm hyfryd. Mae’n anhygoel o garedig a hael ohonoch chi ac rydym yn ddiolchgar iawn.’