Mis Ymwybyddiaeth Canser y Fron

Canser y fron yw'r canser mwyaf cyffredin ymhlith menywod ledled y byd. Gall rhai ffactorau risg ar gyfer datblygu canser y fron fod yn amhosib eu haddasu (pethau na allwch eu rheoli), fel eich oedran, rhyw, hanes teulu.

Fodd bynnag, mae yna gamau gweithredol y gallwch eu cymryd i helpu i leihau eich risg o ddatblygu canser y fron, er enghraifft...

Cynnal pwysau iach

Os ydych chi dros bwysau neu'n ordew, mae colli rhywfaint o bwysau yn helpu i gynyddu eich risg o ddatblygu canser. Gwyliwch faint eich dognau a newidiwch fwydydd cyflym neu wedi'u prosesu'n fawr i gorbys, ffrwythau, grawn cyflawn a llysiau.

Symud Mwy

Dylai pob un ohonom anelu at weithgaredd cymedrol o 150 munud yr wythnos, neu 30 munud bob dydd.

Bydd cerdded, rhedeg, beicio a mwy i gyd yn cyfrif ac eistedd llai yn eich helpu i gadw'n fwy heini hefyd!

 

Cyfyngu ar Alcohol

Os dewiswch yfed alcohol, argymhellir na ddylech yfed mwy na 14 uned yr wythnos, eu gwasgaru'n gyfartal dros dri diwrnod neu fwy, gan ganiatáu ar gyfer diwrnodau di-alcohol.

 

Bwydo'ch Babi ar y Fron

Eich dewis eich hun yw bwydo ar y fron, ac mae ganddo lawer o fuddion i chi a'ch babi. Mae unrhyw faint o fwydo ar y fron yn fuddiol, ond po hiraf y gallwch barhau, y mwyaf yw'r risg o ganser yn cael ei leihau.