Newyddion Dyfodol Clinigol

Isod mae'r datblygiadau diweddaraf ar ein rhaglen Dyfodol Clinigol:

 

Adeiladu Ysbyty Athrofaol y Faenor

Mae'r gwaith o adeiladu Ysbyty Athrofaol y Faenor yn dal i fod yn unol â'r amserlen, mae'r adeilad yn dal dŵr a bydd y gosodiad mewnol yn parhau dros fisoedd y Gaeaf.

Mae gwaith ar du allan yr adeilad (cladin, canopïau ac ati) bron wedi'i gwblhau ac mae'r gwaith o ffurfio tiroedd allanol a phlannu wedi dechrau.

Mae cyfeirio staff a chleifion o amgylch ysbyty newydd yn rhan bwysig o'i gynllunio - ac mae'r tîm Dyfodol Clinigol wedi treulio llawer o amser yn gweithio ar bob agwedd ar arwyddion yn Ysbyty Prifysgol Grange i sicrhau bod pawb yn gallu cyrraedd y man y maen nhw ei eisiau. i fod mor effeithlon â phosibl.

Yn ddiweddar gwelsom ddanfon a gosod cyntaf rhai o'r arwyddion mewnol yn Ysbyty Athrofaol y Grange - mae llawer mwy i fynd.

 

Comisiynu Gweithredol

Mae'r gwaith o drosglwyddo gwasanaethau i Ysbyty Athrofaol y Faenor yn y cyfnod cyn ei agor yn 2021- ac ar yr un pryd mae cynnal cynaliadwyedd gwasanaethau mewn safleoedd eraill yn gwbl allweddol.

Mae gwaith ar y gweill yn diweddaru ac yn symud ymlaen â'r gwaith cynllunio gan ganolbwyntio'n bennaf ar y gyfres o symudiadau i drosglwyddo gwasanaethau i Ysbyty Athrofaol y Faenor ac ail-gyflunio ein Ysbytai Cyffredinol Lleol Gwell.

Bydd y cynlluniau'n cael eu datblygu a'u cwblhau ymhellach yn y Flwyddyn Newydd a bydd yr holl wasanaethau'n cael eu diweddaru.

Eisoes mae rhai rhannau o'r Faenor yn barod i offer gael ei symud i mewn unwaith y bydd y cynlluniau ar gyfer dilyniant y trosglwyddiadau wedi'u cwblhau.