Rheoli Straen Ar-lein

Mae straen yn ymateb arferol i'r amseroedd ansicr sy'n newid yn gyflym yr ydym i gyd yn byw ynddynt ar hyn o bryd. Os ydych chi'n teimlo ychydig yn fwy o straen nag arfer ac yr hoffech chi ddysgu rhai ffyrdd gwych, yn rhad ac am ddim, i ddelio â phroblemau cyffredin fel pryder, iselder ysbryd, teimladau paniglyd, cwsg gwael a lles gwael yna dewch draw i'n Straen ar-lein Dosbarth rheoli.

Dosbarth therapi gwybyddol-ymddygiadol ymddygiad chwe sesiwn yw 'Stress Control' a ddefnyddir yn helaeth mewn lleoliadau cymunedol gan y GIG (DU) a HSE (Iwerddon) ac ar draws y byd. Darganfyddwch fwy.

Gan na allwch ddod i ddosbarth Rheoli Straen rheolaidd oherwydd yr amgylchiadau presennol, bydd Rheoli Straen yn dod atoch chi ac yn llifo’r sesiynau yn fyw. Bydd pob sesiwn yn chwarae ddwywaith y dydd (am 2pm ac yn ailadrodd am 8.30 pm) ddydd Llun a dydd Iau yn dechrau ar 13 eg Ebrill (Sesiwn 1 hefyd yn ailadrodd ar ddydd Mawrth 14 eg). Bydd y sesiynau yn cael eu harwain gan Dr Jim White, seicolegydd clinigol ymgynghorol, a greodd y dosbarth ac sydd wedi dysgu'r rhan fwyaf o hyfforddwyr y GIG (DU) a'r HSE (Iwerddon) a fyddai fel arfer yn cynnal dosbarthiadau ledled y wlad.

I gymryd rhan:

  1. Ewch i wefan Rheoli Straen , lle gallwch ddysgu mwy am y dosbarth a chael y dyddiadau. Gellir dod o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch i gwblhau'r dosbarth yn llwyddiannus - y llyfrynnau, hunanasesu, ymlacio ac ymwybyddiaeth ofalgar - yn y 'Parth rhydd'. Os gallwch chi, darllenwch a dechrau gweithio ar y llyfrynnau yn yr adran 'Paratoi ar gyfer y cwrs' cyn Sesiwn 1.
  2. Ar yr hafan, cliciwch ar y ddolen 'Stress Control 2020' i gael mynediad i'n sianel YouTube lle bydd y dosbarthiadau ar gael i'w gweld ar yr amseroedd a drefnwyd. Os cliciwch y botwm 'Tanysgrifio' ar ein tudalen YouTube (am ddim), byddwch yn derbyn hysbysiadau pan fydd sesiwn newydd ar gael. Gallwch hefyd ddilyn y ddolen hon.
  3. Bydd y sesiwn yn cychwyn yn union ar amser, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi yno o'r dechrau. Mae sesiynau'n rhedeg am oddeutu 90 munud a bydd egwyl o 10 munud yn y canol.
  4. Mae pob sesiwn yn un darn o'r jig-so wrth fynd i'r afael â'ch Straen. Trwy ddod i bob dosbarth, bydd y jig-so yn ffurfio, a gall y llun mawr ddod i'r amlwg, gan eich gwneud chi'n gallu trin eich straen yn well. Mae hwn yn therapi gwybyddol-ymddygiadol felly mae'n hanfodol eich bod chi'n ymarfer y sgiliau y byddwch chi'n eu dysgu rhwng sesiynau.

Mae bywyd yn anodd iawn i ni ar hyn o bryd ac nid oes unrhyw atebion hawdd na iachâd hud, ond, gyda gwaith caled a phenderfyniad, gallwn roi hwb i'n gwytnwch i ymdopi â'r amseroedd anodd hyn a dod allan i'r pen arall yn gryfach. A fyddech cystal â throsglwyddo hwn i unrhyw un y credwch a allai elwa o'r dosbarth.