Rhowch Ddiolch I'r Rhai Bach Am Aros Gartref Dros Y Pasg Gyda'r Dystysgrif hon!

Rydym yn gwerthfawrogi ei bod hi'n anodd iawn i blant aros adref y Pasg hwn, felly beth am ddangos iddyn nhw pa mor ddiolchgar ydych chi trwy argraffu'r poster hwn a'i gyflwyno iddyn nhw?

Diolch i chi i gyd am Aros Adref, Amddiffyn y GIG ac Achub Bywydau.