Neidio i'r prif gynnwy

Sesiwn Holi ac Ateb Byw ar Frechu

Oes gennych chi gwestiwn am y brechlyn Coronafeirws? Gofynnwch i'r arbenigwyr!

Ymunwch â ni ar Ddydd Iau 4y Chwefror am 3.30pm ar gyfer ein Sesiwn Holi ac Ateb yn Fyw ar Facebook, neu gallwch ei wylio'n ôl yn nes ymlaen ar ein tudalen Facebook.

Bydd Mezz Bowley (Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus) a Dr Liam Taylor (Meddyg Teulu a Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol) wrth law i drafod y brechlyn a'r broses imiwneiddio ar draws Gwent.

Croesawir cwestiynau a sylwadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

E-bostiwch eich cwestiynau at abhb.enquiries@wales.nhs.uk neu ewch i'n tudalen Facebook a ddanfonwch eich cwestiynau yn yr adran sylwadau. Byddwn yn gofyn i'r arbenigwyr amdanoch chi, neu gallwch eu gofyn yn fyw.