Sesiwn Holi ac Ateb gyda Dr Sarah Aitken a Dr David Hepburn Ar Gael i'w Gwylio Nawr

Ar Ddydd Iau 10fed Medi 2020, cymerodd Dr Sarah Aitken a Dr David Hepburn ran mewn sesiwn Holi ac Ateb Byw i drafod sut y gallai pobl Gwent i gyd helpu i atal ail don o Covid-19.

Gall unrhyw un a fethodd y sesiwn addysgiadol iawn wylio'r fideo ar dudalen Facebook y Bwrdd Iechyd.