Neidio i'r prif gynnwy

Staff Ysbyty'n Dathlu Wythnos Anabledd Dysgu gyda'r Carfan Gyntaf Lwyddiannus o Interniaid

Mae interniaid yn Ysbyty Nevill Hall wedi cyrraedd diwedd cwrs cyntaf cynllun peilot, lle maent wedi bod yn gweithio gyda gwahanol adrannau o fewn y tîm Cyfleusterau.

Dechreuodd y gr┼Áp o 6 dysgwr Sgiliau Byw'n Annibynnol (ILS) o Gampws Crosskeys, Coleg Gwent, interniaethau â chymorth drwy Engage to Change Gwent ym mis Medi 2021.

Mae’r Goruchwyliwr Cyfleusterau, Terry Williams, wedi bod yn ymwneud â gofalu am y rhaglen ochr yn ochr â staff Coleg Gwent.

“Mae’n wych gallu rhoi sgiliau rhyngweithiol i fyfyrwyr oherwydd mae gennym ni lawer o gysylltiad â chleifion. Maen nhw'n dysgu llawer o sgiliau, gan gynnwys iechyd a diogelwch ac am ddarparu gwasanaeth,” meddai Terry.

Mae myfyrwyr yn treulio 4.5 awr, 3 diwrnod yr wythnos gyda staff Cyfleusterau gweithgar yn eu rolau ac yn dysgu sut beth yw gweithio mewn ysbyty. Gan gysgodi glanhawyr, gwesteiwyr, porthorion a staff gweinyddol, maen nhw'n dysgu'r ffyrdd gorau o gyfathrebu â chleifion, cydweithwyr a'r tasgau hanfodol sy'n helpu i gynnal ansawdd gofal cleifion.

“Maen nhw wedi integreiddio’n dda iawn gyda staff dros y misoedd, ac rydyn ni wedi gweld eu hyder yn tyfu ac yn tyfu. Maen nhw'n dod â chymaint o bersonoliaeth i'r ysbyty a byddwn ni'n colli eu cymorth bob wythnos,” parhaodd Terry.

Sbardunwyd y fenter gan yr angen am ddatblygiad pellach gydag oedolion ifanc ag anableddau dysgu. Mae'n rhoi cyfle ar gyfer profiad gwaith yn y byd go iawn a all helpu i'w paratoi ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y dyfodol ar ôl coleg.

Mae cynllunio nawr ar y gweill ar gyfer y tymor interniaeth nesaf ym mis Medi, gyda staff Cyfleusterau a staff Coleg Gwent ill dau yn edrych ymlaen at hybu llwyddiant wrth gefnogi myfyrwyr.

Dysgwch fwy am y cynllun yn y fideo isod: