Neidio i'r prif gynnwy

Uned Sterileiddio o'r Radd Flaenaf yn Agor yn Ysbyty Athrofaol y Faenor

Dydd Llun 23 Mai 2022

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi cwblhau gwaith ar Uned Sterileiddio a Diheintio Ysbytai (HSDU) newydd sbon i gefnogi anghenion ysbytai ardraws Gwent.

Bob blwyddyn, mae mwy na 400,000 o offerynnau yn mynd trwy gyfleusterau HSDU yng Ngwent. Mae'r adran yn darparu gwasanaeth hanfodol o ddadheintio dyfeisiau meddygol y gellir eu hailddefnyddio ar gyfer Theatrau, adrannau a chlinigau.

“Mae wedi bod yn gamp aruthrol rhoi’r cyfleuster hwn at ei gilydd gyda diolch i waith caled yr holl dîm sydd wedi ei gwblhau. Rwy’n falch o weld tîm profiadol yn dechrau ar y camau cyntaf o fod mewn cyfleuster byw newydd sbon,” meddai Nicola Merry, Pennaeth Gwasanaeth yr HSDU.

Y prosiect £16 miliwn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yw’r mwyaf o’i fath yng Nghymru. Cyfleuster a adeiladwyd yn bwrpasol a ddyluniwyd gydag effeithlonrwydd mewn golwg, ac mae wedi'i ddatblygu i fodloni'r holl safonau cydymffurfio Gofal Iechyd perthnasol. Mae Nicola Merry wedi chwarae rhan fawr yn y prosiect ochr yn ochr â Craig Gane, Rheolwr Gwella Gwasanaethau HSDU.

“Mae gennym ni dîm gwych o Dechnegwyr HSDU a thîm ymroddedig o beirianwyr, sydd i gyd yn ychwanegu at weithrediad y cyfleuster hwn. Gwneir hyn hyd yn oed yn well trwy ychwanegu'r offer diweddaraf,” meddai Craig.

Mae’r cyfleuster wedi’i gyflenwi â’r offer mwyaf diweddar, ac mae wedi’i gynllunio i ganoli dadheintio endosgop, ynghyd â’r gallu i ymgorffori’r holl waith diheintio cymunedol.

Mae'r technolegau dadheintio a osodwyd yn cynnwys systemau sterileiddio tymheredd isel ac offer cyn-driniaeth Ultra Sonic, a all ddadheintio dyfeisiau anodd eu glanhau. Gall y cyfleuster hefyd greu ei stêm ei hun gyda'i ffatri hunangynhwysol, sy'n gam mawr wrth sicrhau'r broses ddadheintio fwyaf trylwyr.

Mae'r offer newydd hefyd yn sicrhau bod gan yr HSDU yr hyblygrwydd i wynebu systemau dadheintio sy'n newid i gwrdd â thechnegau llawfeddygol a chymhlethdodau systemau yn y dyfodol.

Peirianwyr, Technegwyr HSDU a staff gweinyddol yw'r tîm amrywiol y tu ôl i'r uned newydd, pob un yn dod ag ystod o wybodaeth o ysbytai Brenhinol Gwent a Nevill Hall gyda nhw.

“Mae gwaith tîm yr HSDU yn amhrisiadwy wrth gadw theatrau, y clinigau a phopeth i droi. Heb HSDU, byddai popeth yn dod i stop,” parhaodd Craig.