Neidio i'r prif gynnwy

Uned Triniaeth Ddydd Iechyd Menywod Newydd yn Cynnig Gweithdrefnau Heb Dderbyniad i'r Ysbyty

Dydd Sadwrn 6 Mawrth 2021

Rydym yn falch iawn ein bod wedi cynnal ein clinig triniaeth Gynaecoleg gyntaf yn Uned Triniaeth Ddydd Iechyd Menywod newydd Ysbyty Nevill Hall yr wythnos hon.

Mae'r clinig triniaeth newydd, sy'n perfformio gweithdrefn tynnu meinwe Myosure, yn cynnig cyfle i gleifion Gynaecoleg gael triniaeth fach o dan Anesthetig Lleol, heb gorfod cael eu derbyn i'r Ysbyty na chael llawdriniaeth fawr.

Mae nifer o glinigau Cleifion Allanol eisoes wedi'u sefydlu yn yr uned, gan gynnwys Gynaecoleg Gyffredinol, Amheuaeth Canser Brys, diagnosteg Amheuaeth Canser Brys Ôl-Menoposol, Colposgopi, a chlinigau Pesari.

Roedd Dydd Iau, 4ydd Mawrth 2021, yn nodi'r clinig triniaeth gyntaf yn yr amgylchedd Cleifion Allanol hwn, sy'n cynnig llawer o fuddion i gleifion. Mae defnyddio Anesthetig Lleol yn caniatáu i'r claf fod yn effro ac i reoli ei driniaeth, sy'n hyrwyddo gwell canlyniadau a llesiant yn dilyn y driniaeth. Mae cleifion hefyd yn cael ymreolaeth i wneud eu penderfyniadau eu hunain ynglŷn â'u gofal o'r cychwyn, ac maent yn ymgysylltu â nhw trwy gydol pob agwedd eu triniaeth.

Cyn agor Ysbyty Athrofaol Y Faenor, nid oedd gan wasanaethau Gynaecoleg y llety clinigol priodol i gynnig y gweithdrefnau hyn o dan Anesthetig Lleol mewn amgylchedd clinig Cleifion Allanol. Fodd bynnag, gan fod gofal Gynaecoleg ac Obstetreg frys bellach wedi'u canoli i Ysbyty Athrofaol Y Faenor fel rhan o'n model Ddyfodol Clinigol, mae ad-drefnu ardal glinigol yn Ysbyty Nevill Hall wedi caniatáu inni ddatblygu'r Uned Gofal Symudol Iechyd Menywod hwn.

Mae gwahanu gofal brys a mwy arferol wedi lleihau rhestrau aros Theatr Gynaecoleg, lle mae'r mân weithdrefnau hyn yn cael eu perfformio y tu allan i amgylchedd Theatr, a chwblheir triniaeth o fewn ychydig oriau heb unrhyw gyfaddawd i ofal na diogelwch.

Pan fo mesurau Atal a Rheoli Heintiau Covid-19 yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw glaf sy'n cael triniaeth mewn lleoliad Theatr hunan-ynysu am gyfnod o 14 diwrnod cyn ei ddyddiad derbyn, nid yw cleifion yn yr Uned Gofal Symudol yn mynd i mewn i ward neu theatr. ac felly nid yw'n ofynnol iddynt gyflawni'r mesurau hyn.

Yn dilyn clinig mân driniaethau llwyddiannus Myosure yr wythnos hon, bydd y Bwrdd Iechyd yn cyflwyno Clinigau Gynaecoleg pellach yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf yng Nghlinig Triniaeth Ddydd Nevill Hall.

 

Yn y llun isod: Staff Clinig Symudol gyda chynrychiolydd o Hologic, sy'n cyflenwi cynhyrchion Myosure