Neidio i'r prif gynnwy

Wythnos Gofalwyr 7fed - 13eg Mehefin 2021

7fed Mehefin 2021

Yr wythnos hon yw Wythnos Gofalwyr 7fed - 13eg Mehefin ledled y DU. Mae pobl a sefydliadau ledled Gwent yn dod at ei gilydd i wneud addewid i ofalwyr di-dâl.

Bydd eu haddewidion yn cael eu rhannu gyda chi yn ystod yr wythnos ac mae ein haddewid gyntaf gan Judith Paget, Prif Swyddog Gweithredol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Cymerwch gip ar yr addewidion gan Judith a rhai o'n staff a'n partneriaid yn y cyflwyniad canlynol .