Neidio i'r prif gynnwy

Ydych chi wedi cael profiad personol o brofedigaeth?

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan eisiau gwella ein gofal a chymorth i bobl sydd mewn profedigaeth.

 

Ydych chi wedi cael profiad personol o brofedigaeth?

Ydych chi'n cefnogi pobl sydd mewn profedigaeth?

A oes gennych chi syniadau ac awgrymiadau ynghylch sut y gallwn gefnogi pobl sydd mewn profedigaeth yn well?


Yna dewch i siarad â ni neu gadewch eich adborth trwy'r cod QR hwn.

 


Rydym yn cynnal 'sesiynau galw heibio' os hoffech siarad â ni wyneb yn wyneb.

Ysbyty

Lleoliad

Dyddiad

Amseroedd

Ysbyty Athrofaol Grange Cwmbrân

Prif Fynedfa

28/11/2023

11:30am-1:30pm

Ysbyty Cas-gwent Sir Fynwy

Ger Bwyty

29/11/2023

11:30am-1:30pm

Ysbyty Ystrad Fawr
Caerffili

Gyferbyn â Ffreutur

06/12/2023

11:30am-1:30pm

Ysbyty Nevill Hall
Y Fenni

Prif Gleifion Allanol

13/12/2023

11:30am-1:30pm

Ysbyty Brenhinol Gwent
Casnewydd

Bwyty Belle Vue

19/12/2023

11:30am-1:30pm

Ysbyty Gwynllyw
Casnewydd

Swyddfa Gyffredinol

20/12/2023

11:30am-1:30pm