Ymgyrch Ymwybyddiaeth Pellter

Rydym yn falch ein bod yn cefnogi'r ymgyrch Ymwybyddiaeth Pellter.

Nod yr ymgyrch yw atgoffa eraill i barhau i Ymbellhau'n Gymdeithasol lle bo hynny'n bosibl, gan helpu i gadw eraill yn ddiogel.

Efallai y byddwch chi'n dechrau gweld pobl o gwmpas y lle yn gwisgo'r bathodyn 'tarian' sy'n arwydd eu bod yn ymwybodol o Bellter Cymdeithasol ac yn annog eraill i wneud yr un peth.