Neidio i'r prif gynnwy

Ymweld ar Diroedd Ysbyty

Cyhoeddwyd gwybodaeth ddydd Mercher 16eg Mehefin 2021

 

Yn ddiweddar, mae'r Bwrdd Iechyd wedi gweld cynnydd yn nifer y cleifion sy'n derbyn ymwelwyr y tu allan ar dir yr ysbyty. Mae gweithdrefnau a chanllawiau llym ar waith i amddiffyn ein cleifion, perthnasau a staff i sicrhau bod yr ymweliad yn cael ei gynnal yn ddiogel. Rhaid inni sicrhau bod yr un rheolau yn berthnasol wrth ymweld y tu allan. Mae'n hanfodol ein bod i gyd yn wyliadwrus ac yn cymryd yr holl ragofalon angenrheidiol gan fod amrywiadau pryder a throsglwyddiad cymunedol Covid yn parhau i fod yn bryder sylweddol.

Os trefnir ymweliad allanol, rhaid i'r rheolau canlynol fod yn berthnasol:

  • Ni all unrhyw blant o dan 11 oed ymweld.
  • Rhaid cynnal mesurau pellhau cymdeithasol bob amser.
  • Rhaid i gleifion dderbyn un ymwelydd yn unig trwy gydol yr ymweliad.

 

Yn bwysicaf oll mae angen ystyried ymweld â phwrpas clir a bod unrhyw ymweliad er budd gorau'r claf. Rydym yn gallu hwyluso 'ymweliad rhithwir' trwy ein dyfeisiau electronig ysbytai y gellir eu trefnu gan y Rheolwr Ward neu'r Nyrs â Gofal.

Rhaid cydnabod y gall trosglwyddiad cymunedol newid yn gyflym a chydnabyddir y gydberthynas rhwng trosglwyddiad cymunedol ac ysbyty yn dda, ac os felly byddai angen ail-gychwyn ymweld cyfyngedig.