Ffair Iechyd Cymunedau Ethnig Lleiafrifol

Dydd Iau 1 Hydref 2020

Fe'ch gwahoddir i ymuno â'r

Ffair Iechyd Cymunedau Ethnig Lleiafrifol Rhithwir!

Dydd Iau 29 Hydref 2020

10:00 am - 2:00 pm ar Zoom

Galwch heibio ar unrhyw un o'r sesiynau hanner awr

 

Fel arfer yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd, oherwydd Covid-19, eleni rydym yn eich gwahodd i ymuno â'n Ffair Iechyd Cymunedau Ethnig Lleiafrifol ar-lein trwy Zoom.

Covid-19 a Lles

Ymunwch yn unrhyw un o'n sesiynau hanner awr, gan gynnwys:

  • Profedigaeth
  • Ymwybyddiaeth Ofalgar i bobl ifanc
  • Atal diabetes
  • Mentora
  • Lles a chyllid
  • Salsa
  • Sesiwn Holi ac Ateb gyda gweithwyr iechyd proffesiynol

Archebwch eich lle trwy Eventbrite


Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag